เมนู

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณซึ่งเป็นลูกค้าทราบเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดว่า คุณต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และคำบอกกล่าวในที่นี้โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

 

  1. ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และข้อมูล

ข้อจำกัดการใช้งานส่วนบุคคลที่มิใช่เชิงพาณิชย์

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่มิใช่เชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่แก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ แสดง จัดแสดง ทำซ้ำ เผยแพร่ ให้สิทธิ์การใช้ โอนย้าย ขาย หรือสร้างผลงานดัดแปลงจากข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เขาค้อเมาท์เทน รีสอร์ท จำกัด เลขที่ 75 หมู่ 14 หมู่บ้านภูแก้วรีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280 ประเทศไทย สงวนสิทธิ์ทุกประการ

การจำกัดความรับผิด

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดจากการพิมพ์ หรืออาจต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ

บริษัทมิได้รับรองหรือรับประกันความเหมาะสมของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งนำเสนอ “ตามที่เป็น” และไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการรับประกันโดยปริยายและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายในเชิงลงโทษ ความเสียหายตามธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายที่เป็นการเฉพาะ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องในทางหนึ่งทางใดกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือกับความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ และจะไม่รับผิดต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือต่อกรณีอื่นใด แม้ว่าบริษัทจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความเสียหายดังกล่าวก็ตาม เนื่องจากบางประเทศ/เขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายตามธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ข้อจำกัดข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้สำหรับคุณ

การใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับประกันว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด เงื่อนไข หรือคำบอกกล่าวฉบับนี้

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และคำบอกกล่าวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแปลงค่าสกุลเงิน

สกุลเงินอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่เป็นไปตามการประมาณการเท่านั้น และยังไม่ใช่จำนวนเงินแน่นอนที่จะเรียกเก็บจากบัตรของคุณ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ปรากฎในเครื่องมือแปลงค่าสกุลเงินนั้นเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่และเชื่อถือได้หลากหลายแห่ง และควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนยังไม่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องแม่นยำ และอัตราแลกเปลี่ยนจริงอาจแตกต่างกันไป การอ้างอิงค่าสกุลเงินจะได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบันทุกวัน อย่างไรก็ดี โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราไม่รับประกันหรือรับรองความแม่นยำในการแปลงค่าเงิน

 

นโยบายการเช็คอิน/เช็คเอาท์
เช็คอิน: 15:00 น.
เช็คเอาท์: 12:00 น.

นโยบายที่พักและการยกเลิก:

– ไม่สามารถยกเลิกการจองห้องพักได้ แต่เปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเข้าพักได้อย่างน้อย 15 วันก่อนถึงวันเข้าพัก หากนอกเหนือจากนั้นจะพิจารณาจากเหตุผลการเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเข้าพักจากลูกค้า
– กรณีไม่เข้าพักในวันดังกล่าว ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าที่พักที่ได้ชำระมาแล้ว ไม่มีข้อยกเว้น

– ชำระค่าห้องพักเต็มจำนวนเพื่อยืนยันการจอง ราคาห้องพักรวมภาษีเรียบร้อยแล้ว
– ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าอาหารเช้าสำหรับเด็ก เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่
– เช็คอิน 15.00 น.เป็นต้นไป เช็คเอาท์ก่อนเวลา 12.00 น.
– โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางตัวจริงเพื่อแสดงตนเมื่อลงทะเบียนเข้าพัก
– กรณีเข้าพักเกินกว่าจำนวนคนที่ทางรีสอร์ทกำหนดไว้ต่อห้อง, ต่อหลัง เรียกเก็บเพิ่มท่านละ 1,000 บาท (ไม่รวมที่นอนและอาหารเช้า)
– มีค่าใช้จ่ายชำระค่ามัดจำกุญแจห้องพัก 500.-บาทต่อห้อง, 1,000.- ต่อหลัง ในวันเช็คอิน
– ค่าบริการห้องพักไม่รวมมินิบาร์ในห้องพัก
– ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในห้องพัก (ฝ่าฝืนเสียค่าปรับ 2,000 บาท)
– ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณรีสอร์ท (ฝ่าฝืนเสียค่าปรับตัวละ 1,000 บาท/คืน)
– ไม่อนุญาตให้สูบบุหรีในห้องพัก และไม่อนุญาตให้นำทุเรียนเข้ามาทานในห้องพัก (ฝ่าฝืนเสียค่าปรับ 2,000 บาท)
– ทางรีสอร์ทมีมาตรการตรวจคัดกรองอุณหภูมิของผู้เข้าพักทุกท่าน กรณีพบว่าผู้เข้าพักท่านใดมีอุณหภูมิ 37.5°C ขึ้นไป ทางรีสอร์ทต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้ท่านเข้าพักได้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าท่านอื่นและบุคลากรในโครงการ
– กรณีดังกล่าว ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
– กรณีที่ท่านใช้สิทธิ์ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน  เงื่อนไขจะเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด หากในวันเข้าพักสิทธิดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ ท่านจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

รายละเอียดราคาอาหารเช้าสำหรับเด็ก อายุ 0 – 9 ปี
1. เด็กความสูงที่ไม่เกิน 90 ซม. ฟรีอาหารเช้า
2. เด็กที่มีความสูงตั้งแต่ 91-120 ซม. ราคา 120 บาท
3. เด็กที่มีความสูงตั้งแต่ 121-150 ซม. ราคา 150บาท
4. เด็กที่มีความสูง 151 ซม. ขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่ 200 บาท

error: Content is protected !!