เมนู

สถานที่ขอพรสำหรับสายบุญ

สถานที่ท่องเที่ยวในเขาค้อ

วัดแคมป์สน

ห่างจากภูแก้วรีสอร์ท ประมาณ 4 กม. :

เสริมสิริมงคลก่อนการเดินทาง

พร้อมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

ให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ห่างจากภูแก้วรีสอร์ท ประมาณ 5 กม. :

วัดสวยบนภูเขาบรรยากาศสุดชิลล์

ชวนขอพรพร้อมชมวิวเขาค้อแบบพาโนรามา

อีกทั้งยังมีหมอกตระการตาให้ชมความงามอีกด้วย

วัดเขาค้อพัฒนาราม

ห่างจากภูแก้วรีสอร์ท ประมาณ 20 กม. :

เข้าไปสักการะ ทำบุญ

กราบไหว้ บูชาพระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทน์ 

อีกทั้งที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมอีกด้วย

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

ห่างจากภูแก้วรีสอร์ท ประมาณ 22 กม. :

เจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสาน

ทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

ห่างจากภูแก้วรีสอร์ท ประมาณ 28 กม. :

กราบสักการะขอพร

จากพ่อขุนผาเมือง ศูนย์รวมจิตใจของ

ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

วัดกองเนียม

ห่างจากภูแก้วรีสอร์ท ประมาณ 30 กม. :

จุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้

อย่างสวยงาม ท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อน และ

ต้นค้อที่ขึ้นเรียงราย 10 สายพันธุ์ ท่ามกลาง

บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม

วัดถ้ำสมบัติ

ห่างจากภูแก้วรีสอร์ท ประมาณ 34 กม. :

ความงดงามของวัดนี้จะอยู่ที่

รูปปั้นพญานาค และซากปืนใหญ่ รวมถึงในถ้ำ

ยังมีร่องรอยของการเก็บสมบัติอีกด้วย

อุทยานเพชรบุระ

พระพุทธมหาธรรมราชา

ห่างจากภูแก้วรีสอร์ท ประมาณ 62 กม. :

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

สวยงดงามอลังการอย่างมาก

วัดมหาธาตุ

ห่างจากภูแก้วรีสอร์ท ประมาณ 65 กม. :

ภายในเจดีย์ประดิษฐาน

พระพุทธรูปหลวงพ่องาม ส่วนภายในวิหาร

จะประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชร

แนะนำว่าต้องไปแวะไปสักการะบูชา

เป็นจุดชมทะเลหมอกที่เด่นที่สุดในเขาค้อ

วัดธรรมยาน

ห่างจากภูแก้วรีสอร์ท ประมาณ 115 กม. :

วัดสวยที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์

แห่งประติมากรรม พร้อมรูปปั้นองค์พญานาค

ขนาดใหญ่ที่มีความอ่อนช้อยสวยงามและดูสมจริง

error: Content is protected !!