เมนู

คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้าจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัด เพชรบูรณ์
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าพักได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน
 • แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนกับบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำส่งเอกสารรายงาน ให้กระทรวงสาธารณะสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนการเข้าพัก

คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางข้ามไปจังหวัดใกล้เคียง

 • มาตราการจังหวัดเลย
  ต้องรับการตรวจเชื้อโควิด 19 หรือหากมีผลตรวจมาแล้วจะต้องเป็นผลตรวจ
  ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องกักตัว 14 วัน ยกเว้น ผู้ที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน
  ครบตามกำหนดไม่ต้องกักตัว
 • มาตราการจังหวัดพิษณุโลก

  เมืองสองแควที่น่าไปต่อต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phisanulok

  และต้องกักตัว 14 วัน พร้อมตรวจหาเชื้อโดยชุดตรวจแบบเร็ว
  Antigen Test Kit ทุกราย

 • มาตราการจังหวัดชัยภูมิ 

  หากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
  หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าจังหวัด
  ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคและสังเกตอาการตนเอง

 • มาตราการจังหวัดนครสวรรค์
  เที่ยวปากน้ำโพนั้นโก้จริงๆ  ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับ
  การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ฟรี สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19
  AZ 1 เข็ม / Sinovac 2 เข็ม เข้าจังหวัดได้โดยไม่ต้องกักตัว

 • มาตราการจังหวัดลพบุรี 

  ต้องลงทะเบียนด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดในแอปหมอพร้อม และต้อง
  รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยต้องกักตัว

  ในที่พักอาศัยจนครบ 14 วันหรือจนกว่าจะออกจากจังหวัดลพบุรี

 • มาตราการจังหวัดพิจิตร
  สัมผัสวิถีเมืองชาละวัน เมื่อเข้าจังหวัดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  และลงทะเบียนผ่านลิงก์ ปกป้องพิจิตร พร้อมกับโหลดแอปหมอชนะ โดย
  จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่จริงในจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์สำคัญ
ยามฉุกเฉิน

สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์
056-722-065

สถานีตำรวจภูธรเขาค้อ
056-728-061

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
056-712-235 ถึง 9

โรงพยาบาลเพชรรัตน์
056-720680 ถึง 4

โรงพยาบาลเขาค้อ
056-728-075 ถึง 6

error: Content is protected !!